NVGIC voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVGIC ledencontent.

Robotchirurgie

De werkgroep robotchirurgie is opgericht vanuit de NVGIC in 2018. Op deze website vindt u informatie over de samenstelling van de werkgroep, de missie van de werkgroep en de activiteiten die de werkgroep organiseert.

Samenstelling Werkgroep Robotchirurgie

Voorzitter          

 • Prof. Dr. J.P. Ruurda, UMC Utrecht

Leden

 • Dr. T.J. Aufenacker, Rijnstate ziekenhuis, Arnhem
 • Prof. Dr. I.A.M.J. Broeders, Meander Medisch Centrum, Amersfoort en Technische universiteit Twente
 • Dr. W.A. Draaisma, Jeroen Bosch ziekenhuis, 's Hertogenbosch
 • Dr. J. Hagendoorn, UMC Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis
 • Dr. K.J. Hartemink, Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Amsterdam
 • Dr. D.J. Lips, Medisch Spectrum Twente, Enschede
 • Drs. G.P. Van der Schelling, Amphia ziekenhuis, Breda
 • Dr. M.j. Van Det, Ziekenhuisgroep Twente Almelo
 • Drs. F.J Voskens, Meander Medisch Centrum, Amersfoort
 • Dr. B.P.L. Witteman, Rijnstate ziekenhuis, Arnhem

AIOS lid

 • Dr. J.P.M. Burbach, UMC Groningen
 • Dr. F.J. Amelung, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's Hertogenbosch

Missie Werkgroep Robotchirurgie
De werkgroep robotchirurgie zet zich landelijk in voor het waarborgen en bevorderen van de kwaliteit van robotchirurgie binnen Nederland. Dit doet de werkgroep onder andere door contact te onderhouden en te stimuleren binnen de beroepsgroep, opleiding in robotchirurgie voor chirurgen en arts-assistenten in opleiding (AIOS) te faciliteren, en wetenschappelijk onderzoek naar indicaties en uitkomsten van robotchirurgie te verrichten.

Activiteiten werkgroep robotchirurgie

In het kader van bovenstaande doelen organiseert de werkgroep jaarlijks een eigen symposium. Hierin komen onder andere innovatie, state-of-the-art toepassing en opleiding in robotchirurgie aan bod. Daarnaast organiseert de werkgroep op de landelijke congressen van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde ook twee keer per jaar een satelliet (mini) symposium gericht op een specifiek onderwerp binnen de robotchirurgie. Bijvoorbeeld beeldvorming in robotchirurgie of beschikbare evidence. 

In het kader van opleiding organiseert de werkgroep jaarlijks de basiscursus robotchirurgie voor AIOS. In deze twee daagse cursus wordt een geselecteerde groep AIOS bekend gemaakt met de apparatuur, veiligheidsprocedures en praktische toepassing van robots op de operatiekamer. Aansluitend wordt er getraind op modellen, simulatoren en geanestheseerde diermodellen binnen een complete operatiekamer setting.

Symposium

Opleiding
De werkgroep heeft opleiding in robotchirurgie hoog in het vaandel staan, zowel voor chirurgen als voor Arts-assistenten In Opleiding tot Specialist (AIOS).

Zo zetten verschillende leden van de werkgroep zich in als proctor binnen hun specifieke vakgebied om chirurgen van binnen en buiten hun eigen centrum (verder) op te leiden binnen robotchirurgie.

De werkgroep heeft een opleidingscurriculum voor AIOS opgesteld. Dit is beschikbaar voor alle AIOS en te downloaden onder het kopje downloads.

Voor AIOS organiseert de werkgroep jaarlijks de basiscursus robotchirurgie voor AIOS. Deze training heeft als doel om AIOS bekend te maken met de apparatuur, veiligheidsprocedures en praktische toepassing van operatie robots in de praktijksetting van een operatiekamer. Tijdens de cursus wordt er getraind op modellen, simulatoren, dierlijk overschot materiaal en geanestheseerde diermodellen binnen een complete operatiekamer setting.

De afgelopen twee jaar heeft de basiscursus plaatsgevonden in het trainingscentrum ORSI in Gent, België. Hiervoor werden 21 AIOS uitgenodigd om te trainen onder begeleiding van ORSI trainers, Intuitive trainers en zeven afgevaardigde robotchirurgen uit de werkgroep. De AIOS hadden beschikking over 7 stations elk bestaande uit een volledige operatiekamer set-up inclusief console, patientcart en toren van het Intuitive Da Vinci systeem en een aparte simulator.

Gedurende deze twee dagen werd op de eerste dag droog getraind op modellen, simulatoren en dierlijk overschot materiaal met als doel om kennis over materiaal en veiligheidsprocedures op te doen. Op de tweede dag bestond de training uit procedure specifieke training in een nagebootste operatiekamer setting waarbij getraind werd op geanestheseerde dierlijke modellen.

Inschrijving Basiscursus robotchirurgie voor AIOS 2023

Inschrijving voor de basiscursus robotchirurgie voor AIOS 2024 is geopend! 

We streven ernaar om in 2024 twee cursussen te organiseren met elk +/- 15 deelnemers; op 16/17 september zal dit jaar alweer de tweede editie zijn, waar de inschrijvingen nu voor geopend zijn. Bij plaatsing wordt er gekeken naar datum van inschrijving, beschikking over robot in eigen ziekenhuis en opleidingsjaar. Wie zich inschrijft maar niet geplaatst kan worden, wordt automatisch op de wachtlijst voor de volgende cursus geplaatst. 

Inschrijven gaat via: Anouk@Derksevents.nl. Inschrijving is compleet wanneer álle volgende gegevens aangeleverd zijn:

 1. Naam, telefoonnummer en email (waarop bereikbaar t/m april 2025)
 2. Huidig ziekenhuis (indien anders in april 2024 dan deze ook vermelden)
 3. Beschikking over robot in bovengenoemde ziekenhuis(zen) (ja/nee, type)
 4. Opleidingsjaar (en differentiatie indien van toepassing)
 5. Huidige ervaring op robot (geen / online modules / simulator / bedside / console (incl. aantal)

Wetenschap
De werkgroep is van mening dat innovatie en wetenschap hand in hand moeten gaan. In dit kader faciliteert de werkgroep onderzoek binnen robotchirurgie en zijn verschillende leden van de werkgroep zelf actief bezig met wetenschappelijk onderzoek binnen een eigen (lokale) onderzoeksgroep.

Momenteel houdt de werkgroep zich bezig met het in kaart brengen van (uitbreidende) indicatiestelling voor robotchirurgie binnen Nederland over de afgelopen jaren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor verschillende velden binnen de Heelkunde. Het project wordt samen uitgevoerd met onderzoekers van de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA).

Daarnaast steunt en faciliteert de werkgroep het ontwikkelen van een opleidingscurriculum robotchirurgie voor AIOS. Dit curriculum bevindt zich momenteel in een regionale pilot fase en zal na succesvol afronden hiervan ook landelijk beschikbaar gesteld worden via de werkgroep. In dit project is de werkgroep nauw betrokken om feedback te verlenen en om kwaliteitswaarborging te bewerkstelligen, alsmede om als katalysator op te treden voor het samenbrengen van best-practice voorbeelden uit de huidige praktijk.

Voor meer informatie over de lopende onderzoeksprojecten of ideeën voor samenwerking op onderzoeksgebied nodigt de werkgroep u uit om contact op te nemen via onderstaand contactinformatie.

Nieuwsbief

Aankomende evenementen agenda

 • 3e Robotsymposium werkgroep robotchirurgie
  Datum: 10 januari 2025
  Locatie: UMC Utrecht
  Inschrijven: volgt via Derks Events

Downloads

Links

Contact
Contact
opnemen met de werkgroep robotchirurgie kan via: robotchirurgie@heelkunde.nl