NVGIC voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVGIC ledencontent.

Certificering

Gastro-Intestinale chirurgen die voldoen aan de kwaliteitscriteria en competenties die de NVGIC stelt, kunnen zich als Gecertificeerd Gastro-Intestinaal chirurg laten registreren. Hiermee wil de NVGIC de kwaliteit van zorg nog beter en transparant maken.

Certificering aanvragen
Het aanvragen van uw certificering verloopt  via het programma PE-online (GAIA) Voor een aantal in te leveren bijlagen gelden formats, deze kunt u downloaden in PE-online. Deze formats gebruikt de Toetsingscommissie om alle aanvragen eenduidig en zorgvuldig te kunnen toetsen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Bij het operatietableau kunt u volstaan met het invullen van de samenvatting over de afgelopen 5 jaar.

Via onderstaande link komt u in uw persoonlijk certificeringsdossier: indienen aanvraag certificering

In uw certificeringsdossier ziet u stapsgewijs wat u moet aanleveren en waar de aan te leveren documentatie aan moet voldoen. Het formulier leidt u door uw aanvraag heen. Extra informatie vindt u achter het icoontje. Via de hyperlinks vraagt u direct het voorgeschreven format op. U voegt per eis direct uw bijlage bij. U kunt u uw aanvraag altijd tussentijds onderbreken en op een later tijdstip aanvullen.

Voor het actuele reglement en voorwaarden verwijzen we u naar de website van de NVvH (inlog vereist).