NVGIC voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVGIC ledencontent.

19 augustus 2021

Modules richtlijn Minimaal Invasieve Chirurgie (MIC) zijn herzien en gewijzigd, of toegevoegd

De modules van de richtlijn Minimaal Invasieve Chirurgie (MIC) zijn herzien en gewijzigd, of toegevoegd in de Richtlijnendatabase.

Het gaat om de volgende modules:

 • Module Entreetechnieken
 • Module Trocarbeleid
 • Module Energievormen en elelektrochirurgie
 • Module Sluiten van de insteekopening
 • Module Pneumoperitoneum
 • Module Patiëntpositonering
 • Module Pijnbestrijding
 • Module Perioperatief beleid
 • Module Waarborging kwaliteit (Organisatie van zorg)
 • Module Patiëntenvoorlichting
 • Module Duurzaamheid
 • Module COVID-19 en laparoscopie

Deze aanpassingen zijn gedaan omdat er nieuwe literatuur is verschenen en er veranderingen zijn ten aanzien van de gebruikte technieken. Hierbij zijn de aanbevelingen gewijzigd. Belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Onder-zicht techniek is een veilig alternatief voor de gesloten of open entreetechniek, indien deze wordt uitgevoerd door degene met ervaring met deze specifieke techniek.
 • Bij een zwangere wordt geen voorkeur meer gegeven aan een specifieke entreetechniek, de entreetechniek waarmee ervaring is, dient gekozen te worden. De locatie van de entree dient aangepast te worden op basis van de hoogte van de uterus.
 • Bij patiënten met een BMI>30 wordt geen voorkeur meer gegeven aan een specifieke entreetechniek. De entreetechniek waarmee ervaring is, dient gekozen te worden.
 • Er wordt aangeraden, bij voorkeur te werken met een standaard intra-abdominale druk van 12 tot 15 mmHg. In de vorige richtlijn werd gesproken over “een zo laag mogelijke intra-abdominale druk waarbij een adequate exposure van het operatiegebied verkregen wordt.”
 • Duurzaamheid wordt benoemd als aandachtspunt voor minimaal invasieve chirurgie.
 • Er wordt aangeraden niet-snijdende trocars te gebruiken. Dit geldt voor alle diameters en niet enkel meer voor een diameter 10 tot 12 mm.
 • Bij grote laparoscopische ingrepen wordt niet meer standaard een combinatie van epidurale en algehele anesthesie aangeraden. Geadviseerd wordt om per patiënt te bekijken of dit voordelen biedt.
 • Bij patiëntenvoorlichting is toegevoegd dat entree-gerelateerde en procedure-specifieke risico’s benoemd dienen te worden.

De nieuwe aanbevelingen sluiten aan bij de meest recent beschikbare literatuur en de huidige praktijk.

Klik hier om de richtlijn te bekijken.