NVGIC voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVGIC ledencontent.

19 april 2020

Standpunt Laparoscopie en COVID-19 FMS

Zoals in 3e webinar van de NVVH op 1 april was aangekondigd is de leidraad t.a.v. laparoscopie en COVID-19 nu als Standpunt op de site van de FMS beschikbaar.

Met daarin o.a. advies t.a.v. virale transmissie tijdens laparoscopie, keuze t.a.v. laparoscopie versus laparotomie en welke maskers tijdens laparoscopie.

Multidisicplinair standpunt Laparoscopie en COVID-19