NVGIC voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVGIC ledencontent.

06 oktober 2020

Verzoek deelname De DUTCH COVID Surg II – Snapshot studie

Verzoek deelname De DUTCH COVID Surg II – Snapshot studie

Nadat de COVID-19 crisis uitbrak hebben zorgprofessionals samen met de wetenschappelijke verenigingen een groot aantal handreikingen en leidraden opgesteld om optimale zorg te kunnen verlenen tijdens de COVID-19 pandemie. Mede dankzij deze maatregelen heeft de oncologische zorg grotendeels doorgang gevonden.

Aangezien de gevolgen van COVID-19 op de (oncologische) zorg de komende tijd nog merkbaar blijven en een tweede COVID-19 golf niet ondenkbaar is, willen wij evalueren welke maatregelen daadwerkelijk zijn toegepast en welk effect deze hebben gehad. Samen met de NVvH heeft SONCOS een SKMS financiering ontvangen om dit te onderzoeken.

Binnenkort wordt er vanuit SONCOS een vragenlijst verstuurd naar medisch specialisten van verschillende disciplines. Aan de hand van de antwoorden worden de maatregelen geëvalueerd om een overzicht van effectieve interventies voor een toekomstige uitbraak te genereren.