NVGIC voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVGIC ledencontent.

11 februari 2022

Kosteloos 20 uur juridisch advies per jaar voor leden

Heeft u een geschil met uw werkgever? Problemen bij uw opleiding? Of wilt u juridische ondersteuning bij het vaststellen van de goodwillsom? Wie is aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten via zijn of haar wetenschappelijke vereniging, lid is van de LAD of De Jonge Specialist kan kosteloos voor 20 uur per jaar juridische dienstverlening krijgen van het Kennis- en dienstverleningscentrum. Bel 088-1344112 of lees meer op demedischspecialist.nl/juridisch-advies of www.lad.nl/lad-voor-u/juridischevragen.

Kosteloos 20 uur
Iedereen die is aangesloten bij de Federatie en/of de LAD kan terecht voor juridische ondersteuning. Zij kunnen kosteloos voor 20 uur per jaar van deze dienstverlening gebruikmaken. Eén op de zeven dossiers in behandeling worden genomen, betreft aios. Vaak zijn dat opleidingsgeschillen. De juristen van de Federatie en de LAD kunnen aios bijstaan tijdens een eventuele procedure. Bijvoorbeeld als een opleider besluit om een punt achter de opleiding zetten. Naast medisch specialisten en aios kwam één op de vijf verzoeken om juridisch advies van andere zorgprofessionals, zoals basisartsen, SEH-artsen, sociaal geneeskundigen en specialisten ouderengeneeskunde.

2800 dossiers
Jaarlijks nemen de juristen van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD zo’n 2800 juridische dossiers in behandeling. De meeste vragen komen van medisch specialisten (60%) en hebben betrekking op arbeidsrecht. Zo zijn er veel vragen over arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden en arbeidsconflicten. In 20% van de gevallen betreft het ondernemingsrechtvragen, bijvoorbeeld over goodwill en het maken van afspraken met Medisch Specialistische Bedrijven.

Ik ben ziek, wat nu?
Zo wordt regelmatig geïnformeerd naar de rechten en plichten van iemand die ziek is. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid mag de werkgever onder bepaalde voorwaarden de arbeidsovereenkomst beëindigen als er geen uitzicht is op herstel. Werknemers die het niet eens zijn met een ontslagaanvraag kunnen advies juridisch inwinnen bij de Federatie en de LAD. Maar er zijn ook veel vragen over het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst en over verlof en salaris.

Wetgeving
Voor een aantal dossiers werken de Federatie en de LAD samen met de KNMG, bijvoorbeeld als het gaat om toekomstige wetgeving zoals de Wet BIG, WKKGZ, en WMG. Maar ook wetenschappelijke verenigingen krijgen advies, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, kwaliteitsregistratie en richtlijnen.

Bel 088-1344112
Ook juridisch advies nodig? Bel 088 -1344112. De juristen van het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie en de LAD zijn elke werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur. Lees meer informatie en bekijk de meest gestelde vragen.