Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Certificering

Certificering

Certificering Gastro-Intestinale Chirurgen

Gastro-Intestinale chirurgen die voldoen aan de kwaliteitscriteria en competenties die de NVGIC stelt, kunnen zich als Gecertificeerd Gastro-Intestinaal chirurg laten registreren. Hiermee wil de NVGIC de kwaliteit van zorg nog beter en transparant maken.

Voorwaarden klik hier
-Antegraad
-Buitenlands opgeleid
-Herregistratie
-Retrograad

Certificering reglement klik hier

Certificering aanvragen

Het aanvragen van uw certificering verloopt  via het programma PE-online (GAIA) Voor een aantal in te leveren bijlagen gelden formats. Deze formats gebruikt de Toetsingscommissie om alle aanvragen eenduidig en zorgvuldig te kunnen toetsen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Een totaal overzicht van de formats en in te leveren operatieoverzichten vindt u hier. Bij het operatietableau kunt u volstaan met het invullen van de samenvatting over de afgelopen 5 jaar.

Via onderstaande link komt u in uw persoonlijk certificeringsdossier: indienen aanvraag certificering

In uw certificeringsdossier ziet u stapsgewijs wat u moet aanleveren en waar de aan te leveren documentatie aan moet voldoen. Het formulier leidt u door uw aanvraag heen. Extra informatie vindt u achter het icoontje [?]. Via de hyperlinks vraagt u direct het voorgeschreven format op. U voegt per eis direct uw bijlage bij. U kunt u uw aanvraag altijd tussentijds onderbreken en op een later tijdstip aanvullen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze richten aan de afdeling certificering via certificering@nvvh.knmg.nl